KALİ KİMYA'NIN KALİTE POLİTİKASI

Üretim, pazarlama ve satış sonrası teknik hizmet veren Kali Kimya; mevcut ve ileriye dönük talepleri karşılamak için sürekli daha iyiye doğru gelişim ve değişim içinde olmayı ve artan kapasitesine karşın hiçbir zaman kaliteden ödün vermemeyi kendine ilke edinmiştir.

Ürün kalitesini kontrol edebilmek, araştırma ve geliştirme için her zaman yatırım yapmak, satış sonrası teknik hizmetin sürekliliğini sağlamak temel felsefesidir. Bu ilkelerin sonucu olarak Kali Kimya'nın temel kalite görüşü;

Mutlak müşteri memnuniyeti ve kalite yoluyla liderlik 'tir.

    Bu görüşün işletme faaliyetlerine yansıtılabilmesi için ise;
  1. Şirket çalışanları Toplam Kalite Politikası hakkında dönemsel olarak bilinçlendirilir ve Kali Kimya'nın hedefleri açıkça belirtilir.
  2. Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için iç ve dış pazarlardaki talepler belirlenir.
  3. Faaliyet alanlarında gerek müşteri isteklerine doğru yaklaşım, gerekse şirket içi çalışmalarda daha iyiye gitmek için hedefler tespit edilir.
  4. Belirlenmiş tüm hedeflere ulaşılabilmesi için Toplam Kalite Kontrol faaliyetlerini içeren kısımlarda eğitim programları oluşturulur.
  5. Toplam Kalite Politikasıyla ilgili sistemdeki sapmaların tespiti ve düzeltilmesini sağlamak amacıyla 'İç Denetim' çalışmalarına ve çalışma gruplarına önem verilir.
  6. Mutlak müşteri memnuniyeti felsefesiyle şirketimizin pazarlama, satış ve teknik hizmet veren laboratuar departmanları müşterilerimizden gelebilecek tüm talepleri devamlı iletişim içinde en verimli ve süratli şekilde değerlendirerek cevaplandırır.
  7. Ar-Ge departmanımızın çalışmalarının güncel olabilmesi için yurt içi ve yurt dışında sektördeki faaliyetler, bilgiler ve teknolojik gelişmeler takip edilir.
Yukarıda belirtilen öğeler , Kali Kimya Kalite Politikasını oluşturan Toplam Kalite Yönetiminin temel prensipleridir.Yapılan her işi tekrar düzeltici faaliyet gerektirmeden zamanında hatasız bir şekilde tamamlamak ve bunun sonucu olarak verimlilik Kali Kimya çalışanlarının hedefi olacaktır.

Beğeninizi kazanan esanslarımızı en son teknolojiler kullanılarak geliştirilmesi, üretim ve dolum sürelerinden taviz verilmeden üretimi, kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuarlarımızda son kontrolü, en kısa zaman ve en uygun fiyatla tarafınıza teslimi Kali'nin kalite politikasının sonuçlarıdır.