KALİTE KONTROL Verilen Sertifikalar


"Kalite, kontrol edilmez üretilir." felsefesini ilke edinen Kali Kimya'da, kalite kontrol faaliyetleri düzeltici değil önleyici anlamdadır.

Ürün spesifikasyonları, kompoze esansın Ar-Ge laboratuarında ilk dogdugu anda belirlenir, kaydedilir, ve daha sonraki her üretim bu standart spesifikasyonlar baz alınarak yapılır ve kalite kontrol laboratuarında kontrol edilir, bunun sonucunda üründe her zaman aynı kalite korunur.

Üretim sonrası yapılan ürün kalite kontrolleri, ürünün belirlenmiş özel spesifikasyonları baz alınarak yapılmaktadır. Esansta kalite kontrol üç şekilde yapılır;

  1. Organoleptik Test :Eksper tarafından, referans örnek koku ile mukayese etme yöntemidir.
  2. Fiziksel Test: Görünüş, dansite, kırılma indisi, kaynama noktası, donma noktası, erime noktası, tutuşma temperatürü, optik rotasyon değerlerine bakılarak yapılır.
  3. Kimyasal Test: ester indisi, asit indisi olarak yapılır.

Gerek hammadde gerek mamul madde kalite kontrolleri,uluslararası standart analiz metotları kullanılarak modern laboratuar cihazları ile konusuna hakim kimyager ve kimya mühendislerince yapılmaktadır
Bu kalite kontrol testleri sonucunda, üretilen her ürün kendi kalite standardını ve spesifikasyon değerlerini muhafaza eder. Aynı isim ve kodlu bir esans yıllar sonra da üretilse de aynı koku ve aynı spesifikasyon değerlerini muhafaza edecektir.


VERİLEN SERTİFİKALAR

Mamul ve hammaddelerin kendine özgü özel fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenip standardize edilir. Bu özellikleri belirleyen belgeler bir yerde ürünlerin kimlik kartlarıdır. Bu belgeler şunlardır:

  1. Spesifikasyon Sertifikası: Her zaman aynı kalitede ürünün üretilmesi için ve/ya aynı kalitede hammadde temin edilmesi için fiziksel ve kimyasal özellik ve değerlerinin maksimum ve minimum değer aralıklarıyla belirtildiği dokümandır.
  2. Analiz Sertifikası: Üretimi yapılmış ürünün ve/ya temin edilen hammaddenin üretim şarjına ait fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği dokümandır. Bu dokumanda değerlerde bir aralık yoktur, sonuç tek değer ile gösterilir.
  3. Sağlık Sertifikası: Üretilen ürünün ve/ya temin edilen hammaddenin yürürlükteki kanun ve yönetmelik, sağlık bakanlığı izni ve tavsiyelerine uygun olarak üretildiğini ve ürünün ve/ya hammaddenin kullanılabileceğini sektörleri belirten dokümandır.